ارسال مقالات تا تاریخ
17 دی 1396
واریز هزینه تا تاریخ

18 دی 1396

برگزاری همایش
20 دی 1396
ارسال بسته های پستی: 15 روز کاری
صفحه اصلی > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

ديف نام و نام خانوادگی سمت
1 جناب آقای ابوذر پرهیزکاری دانشگاه پیام نور قزوین
2 جناب آقای دکتر بهروز بهروزی راد دانشگاه آزاد اهواز
3 جناب آقای یحیی استادی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
4 جناب آقای محمدرضا عین قلایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
5 سرکار خانم هاجر مزیدی دانشگاه پیام نور علی آباد
6 جناب آقای امیرحسین پیرمرادی دانشگاه پیام نور لواسانات
7 سرکار خانم میترا چراغی دانشگاه صنعتی خاتم الامبیا بهبهان
8 سرکار خانم دکتر یلدا خلعتبری دانشگاه آزاد چالوس
9 سرکار خانم دکتر سحر زارعی سازمان انرژی های نو
10 جناب آقای دکتر علی موری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
11 جناب آقای مهندس امیر رجایی سازمان جنگلها و مراتع