ارسال مقالات تا تاریخ
17 دی 1396
واریز هزینه تا تاریخ

18 دی 1396

برگزاری همایش
20 دی 1396
ارسال بسته های پستی: 15 روز کاری
صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها

ردیف

عنوان

هزینه ها(تومان)

1

ثبت نام درکنفرانس+مقاله اول(حضوری)

320،000

2

ثبت نام درکنفرانس+مقاله اول(غیر حضوری)

135،000

3

ثبت و ارسال مقاله دوم

75،000

4

ثبت و ارسال مقاله سوم

75،000

5

ثبت و ارسال مقاله چهارم

75،000

6

ثبت و ارسال مقاله پنجم

75،000

7

ثبت و ارسال مقاله ششم

75،000

برای اطلاع از سایر خدمات و هزینه ها به پنل کاربران، قسمت خدمات مراجعه گردد